Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Centrum v Jarpicích
Zadáním bylo vytvořit polyfunkční obecní centrum v místě s původními budovami, které se bude opírat o hlavní provozy – obecní úřad s knihovou, bydlením, hospodou a společenským sálem. Dostavět a rekonstruovat. Doplňko­vé využití bylo zadáno jako sběrný dvůr a zázemí tech­nických služeb. Koncepce návrhu je zámecká dvorana s centrálním atriem, parafrázující tradiční architektu­ru, kde se v minulosti odehrával veřejný život. Objekty jsou z důvodu měřítka rozděleny do 3 principů. Nové pracují s lokálními principy a tradičně známými materiály. Všechny mají sedlovou střechu. Každý objekt oplášťujeme materiály, které jsou zakořeněné v lidovém stavitelství střední Evropy – omítka, plech, keramické tašky. V severním křídle jsou umístěny 3 komerční plochy a vchod do kulturního sálu a bydlení. Byty jsou startovací, pro mladé. V západním křídle je umístěn sál. Za tímto křídlem je umístěna poloveřejná plocha ohraničena stromy, jež slouží pro pořádání venkovních akcí. Rekonstruovaný stávající objekt je zateplen, nově opláštěn, dispozičně očištěn. V 1.NP se nachází obecní úřad a hospoda, propojitelná s polyfunkčním sálem, má přístup na jižní prosluněnou část pozemku, kde je umístěna její pobytová terasa. Ve 2.NP je knihovna a galerie hospody, ve 3.NP školicí středisko. Návrh dbá na zachování měřítka obce, na vytvoření nových pěších cest a propojení lokality se zbytkem sídla. Důležité bylo též zachování romantičnosti místa.
autorský tým
návrh: David Kraus, Štěpán Janů, Miroslav Styk, projekt YDS architekti, s.r.o.
stav
realizace
program
obecní úřad, knihovna, bydlení, hostinec, sál, sběrný dvůr, technické zázemí
investor
obec Jarpice
lokalita
Česká republika, Jarpicení plocha
Hrubá podlahová plocha
2500 m2