Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Rekonstrukce obecního domu v Žižicích
Přeměna stávajícího hasičského objektu v obci Žižice na obecní úřad. Klademe důraz na čitelný a jednoduchý rytmus, symbolický význam budovy, chceme posílit její institucionální výraz. Myšlenka rekonstrukce a dostavby objektu je založena na rozdělení objemu nástav¬by v úrovni druhého patra na dva menší objemy – s ohledem na charakter okolních budov, které jsou převážně menšího měřítka. Ve druhém patře, směrem k jihu, je část objemu s účetní kanceláří a otevřenou halou, výtahem a schody u hlavního vstupu, směrem na sever, nad stávající dílnou, umísťujeme kanceláře starosty. Tyto dva objemy jsou spojeny krčkem s vloženou zimní zahradou, kde se také nachází zasedací místnost a její zázemí. Používáme znak obce a její název jako symbol, štít budovy.
autorský tým
David Kraus, Alina Fornalevaypologie
program
obecní úřad
investor
obec Žižice
stav
projekt
lokalita
Česká republika
podlažní plocha
1 652 m2