Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Aquaponie

Záměr výstavby provozu aquaponie v lokalitě SZ od obce Bojetice u Mladé Boleslavi. Cílem bylo převést funkční schémata tohoto specifického zadání do konkrétní stavby při respektování územně-architektonických, stavebních, provozních a ekonomických souvislostí. V projektu je kladen důraz na technologické inovace a ekologickou stránku věci. Výchozím podkladem byla funkční schémata provozu od hlavního technologa. Jde o nepřímé symbiotické soužití ryb a rostlin. Oba světy a celý cyklus propojuje provozní voda: ryby jsou chovány v speciálních nádržích (aquakultura); exkrementy ryb jsou provozní vodou přeneseny k rostlinám rostoucím v různých výškových úrovních ve speciálních sklenících; rostliny čerpají organické živiny přímo z vody bez potřeby substrátu (aquaponie); zbylá voda se čistí v čističkách; zde se jímá a přečerpává zpět k nádržím a cyklus se opakuje. Organické zbytky z pěstování rostlin jsou kompostovány ve vermikompostéru, z kompostu je poté připraven granulát pro dokrmování ryb. V ideálním případě by veškeré krmivo pocházelo z využití  rostlinného odpadu. Vzhledem k unikátnímu propojení rostlinné a živočišné “výroby” se k samotné technologii váže i výzkumná a informační činnost. Součástí objektu jsou pomocné provozy – administrativa, výstavní sál, konferenční místnost, prodejna všech produktů a restaurace, vše s nezbytným zázemím. Propojení těchto typologií má zaručit socio-ekonomickou robustnost záměru. Pro nás architekty zkušenost téměř vědecká, naše architektura vychází zejména z technologických požadavků.

autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek
klient
soukromý
program
zemědělská a živočišná výroba
lokalita
Bojetice
lokalita
Bojetice
průběh
2017