Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bydžov Domov důchodců
Domov důchodců v krásné zámecké zahradě ve městě Nový Bydžov. Stavíme přízemní klidnou budovu, jejíž koncepce je založena na rozdělení celkového objemu do 4 funkčních soběstačných skupin neboli domácností. Nízká, ale dlouhá červená linie cihelného obkladu ležící v zeleni. Každá domác­nost je nezávislá, provozována samostatně a je navržena tak, aby její uspořádání pokojů maximálně zkrátilo chodby. Domácnost má své technické a sklado­vací místnosti, místnosti pro personál a společný prostor s přímým přístupem do vnitřní zahrady. Koncept vnitřních atrií umožňuje též přirozeně osvětlit chodby. Každý pokoj má terasu. Všechny 4 domácnosti jsou spojeny společným centrálním jádrem, atriem, vstupem, recepcí. V projektu hrají důležitou roli vnitřní atria jednotlivých domácností, jejich přítomnost zvyšuje kvalitu vnitřního prostoru. Ten je vizuálně propo­jen se zahradami, interiéry jsou vzdušné, v kontaktu s přírodou, domácké. Fasády všech 4 křídel jsou navrženy z cihel, každá z domácností má však svůj vlastní spárořez, výraz, detail, vtip, čímž získává svůj vlastní charakter. Individuální charakter každé domácnosti zdůrazňují také odlišná stínění oken i jejich vlastní (odlišný) charakter interiéru. Budovu rytmizují francouzská okna, má zelenou střechu. Výraz domu symbolizuje klid a minimalismus stáří jakožto důležité kapitoly lidského života.
autorský tým
David Kraus, Alina Fornaleva
klient
Nový Bydžov
program
sociální služby
stav
v projektu
lokalita
Nový Bydžov
podlažní plocha
5 000 m2
průběh
2021 –