Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Administrativní budova – Bohdalec / 2003
Zadáním investora bylo dotvořit nárožní parcelu na rušné křižovatce kancelářskou budovou s maximem podlažních ploch. Návrh vytváří jasné a kompaktní řešení spočívající ve dvou objektech, jež jsou vzájemně propojeny, každý je však solitérem. Oba jsou vzájemně v kontrastu, první navazuje na stávající činžovní dům – jde o standardní kancelářskou budovu s podílem bytů v horních podlažích. Druhý je tvořen ustupujícími a předstupujícími patry – jakýmisi poskládanými piškoty. Jde o moderní kancelářskou budovu s volnou dispozicí, zázemím a zasedacími místnostmi uprostřed. Druhý dům se terasovitě zvyšuje směrem ke křižovatce, respektive k nároží, které slouží jako reklamní plocha, je lehčí, nenavazuje na nic, je sám o sobě výrazný ve své jednoduchosti. Oba objekty blok svírají klidnou vnitřní zahradu, hlavní vstup do komplexu je veden z náměstí vytvořeného v prostoru mezi objekty. Ty jsou propojeny můstky, které obsahují komunikace a zasedací místnosti vyššího standardu.
autorský tým
David Kraus, Klára Čápová
klient
M-Invest, spol. s r.o.
typologie
kancelářské budovy
lokalita
Česká republika, Praha, Bohdalec
podlažní plocha
18 525,00  m2
náklady
315 milionů Kč