Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

BUDOVA „C“ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V HOLEŠOVICÍCH
Budova C pokračuje v záměru HZS vytvořit na parcele centrum integrovaného záchranného systému (záchranka se nyní staví, budova B začne být realizována v roce 2024). Pozemek má široký urbanistický kontext nejen pro Holešovice, ale pro navazující část Prahy 7. Vedle naší budovy B, což je věž na nároží, tentokrát přidáváme do ulice Argentinská nižší administrativní objekty a kolmo k nim bytový dům, který parcelu uzavře do ulice U staré plynárny. Centrum bude fungovat jako město ve městě, stane se důležitým uzlem záchranných složek pro celou Prahu. Stavební program investora je v základu opět administrativní, jako doplňkové funkce byly stanoveny bydlení a tělocvična. Samotné budovy jsou tři technicistní objekty posazené na soklu tělocvičny, kolmo k nim pak bytový dům s parkingem, obrácený směrem vně, tedy do ulice. Rozdělení do tří objektů přinese jejich lepší prosvětlení, zmenší měřítko, umožní flexibilitu uvnitř. Navrhujeme strohou, introvertní a k užitnosti odkazující architekturu, která navazuje na již realizovaný objekt A.–
autorský tým
David Kraus, Pavel Samek
klient
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
stav
studie
program
administrativa, parkování, bydlení, technické zázemí
lokalita
Praha, Holešovice
průběh
6 500 m2
náklady
2022