Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

BUDOVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HL. M. PRAHY V HOLEŠOVICÍCH
Budova B rozvíjí plán HZS vytvořit na předmětné parcele nové centrum Sboru obsahující provozní budovy (nyní dostavěná budova A), zázemí a administrativu. Pozemek má široký urbnistický kontext, navrhujeme na něj vyšší štíhlý objekt věžové formy, chceme tak fixovat princip nároží. Celé místo bude sloužit jako „město ve městě“ v rámci okolní holešovické zástavby, která je převážně tvořena bytovými domy a administrativou naproti přes křižovatku. Stavební program investora je specifický a pevný zároveň, prolínají se v něm administrativní i ryze operační a technologické provozy, nese velké nároky na úspornou logistiku uvnitř (obslužnost zásahovými vozy, dopravní řešení dvora), vyžaduje velkou kapacitu parkovacích míst. Vnímáme Hasičský sbor jako váženou a společností uznávanou instituci s dlouhou tradicí i cennou značkou. Tato instituce je rozvětvena a široce rozkročena ve své činnosti, dosahu i odpovědnosti, je součástí páteře bezpečnostních a obranných složek státu. Budovu pojímáme jako pevnou nárožní věž, solidní, strohou a introvertní se snahou o její nadčasovou architekturu, která nebude zmítána módními architektonickými trendy. Jde o téměř čistou administrativu (s menšími operačními a obslužnými funkcemi). Dispozičním principem podlaží je oddělení zázemí a kancelářských ploch, které mají jiné nároky světelné, akustické i provozní. Vyčleňujeme vertikální komunikace, tématizujeme je, podporujeme tak vertikalitu objektu. Budova je obložena deskami z červeného betonu s logem Sboru. Interiér je syrový, jednoduchý, materiály ponechány ve své přirozené podstatě, technologická vedení viditelná. Architekturu dotváří nápisy, logo a známé telefonní číslo. Speciální design interiéru byl tvořen ve spolupráci s firmou Mydva (pracovní místo, hygiena, šatny, spaní a zázemí), vychází z typických barev a struktur, které jsou podvědomě přiřazovány této instituci.
 
předpokládaná realizace
2018 – 2022 
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk, Alina Fornaleva
klient
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
typologie
administrativa
lokalita
Praha, Holešovice
podlažní plocha

2500,00 m²

průběh
2018 –