Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

BUDOVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO ODBORU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE V CHEBU

Budova nového Územního odboru Policie České republiky v Chebu. Trojpodlažní objekt s uskakovanými patry a pochozí střechou, konstrukčně monolitic­ký kombinovaný systém s jádry. Atria uvnitř, zeleň v nich. Provozně sofistikované dispozice zohledňují složitý provoz uvnitř budovy, jež mísí různé typologie. Fasáda je tvořena průběžně obíhajícími pásovými okny, jednotlivá podlaží jsou vždy ustoupena o dva metry. Tato geometrie vychází z funkčně provozní náplně jednotlivých úrovní (přízemí má požadavek na nejvíce m2, vrchní patro naopak požadavek nejméně). Ustoupení je tak příležitostí pro instalaci zeleně po celém obvodu objektu. Jde o květináče válcového tvaru usazené ve střeše. Principem je výhled do zelené masy s modrým nebem nad ní. Dům je přísný, pevný, introvertní, symbolizuje instituci, která je jednou ze základních pilířů fungování společnosti jako celku.

autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk
klient
Krajské ředitelství Policie ČR
program
administrativa, víceúčelová hala, prostory pro styk s veřejností, technické zázemí, energocentrum
stav
v projektu
lokalita
Cheb
průběh
2022 –