Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

BUDOVA POBOČNÉ HASIČSKÉ STANICE JIH, VÝCVIKOVÝ PROSTOR PĚNOVÉHO POLYGONU

Územní odbor je trojpodlažní budova, zastřešená plochou pochozí střechou. Konstrukčně je objekt řešený jako monolitic­ký kombinovaný systém (nosné sloupy a stěny) s komunikačními jádry – schodiště a výtahové šachty. Stropní konstrukce jsou tvořeny hladkými železobetonovými deskami. Přesné založení objektu určí statik na základě geologického průzkumu v dalším stupni dokumentace. Předpokládané založení je na základové desce. Fasáda je tvořena podlouhlými pásovými okny. Jednotlivé podlaží jsou uskočené o dva metry. Uskakování vychází z funkčně provozní náplně jednotlivých podlaží. Na uskočeném prostoru, který je překrytý šikmou střechou jsou situované květináče válcového tvaru. Na střeše bude umístěný workout, pingpongový stůl, boxovací pytle a technologie včetně anténního stožáru.

autorský tým
David Kraus, Pavel Samek
klient
Letiště Praha, a.s.
stav
v projektu
lokalita
Letiště Václava Havla
program

administrativa, provozní místnosti, technické zázemí, operační středisko

průběh

2022 –