Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

BUDOVA POBOČNÉ HASIČSKÉ STANICE JIH, VÝCVIKOVÝ PROSTOR PĚNOVÉHO POLYGONU
Návrh nové budovy Pobočné hasičské stanice Jih a Výcvikového prostoru – pěnového polygonu na Pražské letiště. Navrhujeme budovu, která svým výrazem připomíná spíše zelený kopec, hroudu, hangár. Je zde zřejmá i analogie se starými obrazy K. Lhotáka. Objekt tak neruší již složitou letištní krajinu, která je plná technologických a provozních zařízení. Objekt překrýváme zeminou, eliminujeme tak tepelné zisky. Zelená střecha sleduje současné trendy v architektuře, objekt je kompaktní, má menší plochy fasád. To vše znamená úsporu finanční i stavebně-fyzikální. Díky konstrukci a tvaru střechy eliminujeme potenciální oslnění pilotů při přistávacích manévrech. Objekt splývá s okolím, nevyžaduje realizaci ochranného valu proti případné tlakové vlně vyvolané výbuchem v nedalekém úložišti nebezpečných předmětů. Sklad techniky je variabilní, co se týče manipulace s kontejnery, je nezávislý na manipulaci s ostatní technikou. Dispoziční uspořádání umožňuje vizuální a dispoziční propojení jednotlivých prostor. Kanceláře velitelů navazují na garáž i výjezdovou plochu. Jsou zde navrženy pobytové terasy – svojí konstrukcí vytvářejí stín, jsou obklopeny zelení, což dává možnost realizace pobytové střechy a vstupu na střechu – to zase znamená poskytnutí výhledu na okolí pro lidi ve službě. Půdorysný tvar budovy díky zužujícímu obrysu generuje jednodušší objezdnost pro přilehlé technické a obslužné plochy. Polygon je technická plocha pro nácvik zásahů při požáru letadel. Jde o složitou technologickou úlohu neb Letiště má mnohá omezení plynoucí z bezpečnosti i komplexnosti svého provozu.
stav
v projektu
autorský tým
David Kraus, Pavel Samek
klient
Letiště Praha, a.s.
program
administrativa, provozní místnosti, technické zázemí, operační středisko
lokalita
Letiště Václava Havla
průběh
2022 –