Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bydlení Mladé Buky
Pro investora jsme navrhli modulový systém opakující se po celém území. Proč ? Tímto systémem lze dojít k mnoho variacím, které budou přesně odpovídat na jedinečnou polohu konkrétního domu v rámci území. Předpokládáme, že jednotlivé parcely a jednotlivé domy budou mít jedinečné podmínky vstupů do návrhu. Pokud bychom uvažovali typový opakující se dům, ztratili bychom možnost v každém místě pozemku získat co nejlepší odpověď na své okolí. Předpokládáme, že výhledy z každého místa lokality budou odlišné, bude odlišné postavení vůči lesu, slunci, komunikacím, větru atd., a na tyto jevy je nejpříhodnější reagovat jedinečným domem. Pokud se však jedná o výstavbu celé lokality a každý dům by měl být diametrálně odlišný od ostatních, výsledkem by byla nesourodá lokalita, obtížně pochopitelná jako celek, se zhoršenou možností identifikace obyvatel k místu, k jejich domům. Modulovým konceptem můžeme docílit na první pohled odlišných domů, které však propojuje červená nit rozpoznatelná na druhý pohled – propojující princip celého území. Tento princip lze snadno vidět jak na historické vesnické zástavbě, tak např. i na blokové zástavbě městských celků. Tímto způsobem se dá docílit psychicky sourodé zástavby, kde se jednotlivé domy vzájemně liší a jsou si zároveň podobné. Dispozičním ověřováním jsme nalezli nejvhodnější velikost modulu, které odpovídá velikosti zázemí domu v 1.NP, jedné bytové jednotce a dvěma garážovým stáním. Tento základní modul jsme nazvali jako 1M. Abychom však mohli docílit více bytových variací, přidali jsme jeden poloviční modul 1/2M. Tento modul je zároveň přesně vyhovující jednak na jedno parkovácí stání (pro celkový počet 3 stání – 3 byty), tak na velikost komunikační prostor v patrech (schodiště, výtah, chodba). Z těchto dvou modulů skládáme všechny domy, na závěr ukončenými pultovými střechami s vyhovujícím sklonem do horských oblastí. Možnosti opláštění jsou různé, využili jsme jak dřevěné opláštění, tak omítnutí, případně opláštění z vláknocementových desek (např. Cembrit). Variant předloženého systému může být mnoho.
Bilance plochy:
22 000m2 hotel s bungalovy a parkovištěm
6 000 m2 klub se sportovištěm a parkovištěm
8 000 m2 ochranná zeleň
2 500 m2 občanská vybavenost 1
2 500 m2 občanská vybavenost 2
5 000 m2 ochranné pásmo VVN
47 000 m2 výstavba RD etapa 1: 27 RD + komunikace, veřejné prostory
45 000 m2 výstavba RD etapa 2: 26 RD + komunikace, veřejné prostory
Celkem 53 RD s výměrou pozemku 600m2 – 1500m2.
autorský tým
David Kraus, Štěpán Janů
klient
JaS, spol. s r.o.
typologie
bydlení, hotel, zázemí, parkování, služby, sportovní aktivity
lokalita
Česká republika, Mladé Buky
podlažní plocha
160 500,00  m2