Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům na Chodově
Dům mezi ulicemi Milínskou a Klápálkovou na pražském Chodově. Pozemek je podélného tvaru a prudce klesá k severní straně. Těmito podmínkami je určena severojižní orientace domu. Ze severní a severovýchodní strany jsou umístěny vjezdy do garáží, které se z velké části zahlubují pod úroveň terénu. V úrovni ulice Klapálkova je umístěn pěší přístup do obytného přízemí. Bytový dům bude mít 6 nadzemních podlaží s celkem 75 bytovými jednotkami a 2 podzemní podlaží obsahující 39 parkovacích stání. Přístup do jednotlivých bytových jednotek je zajištěn pomocí přirozeně osvětleného schodiště a dvojice výtahu. V 1.NP je umístěno technické zázemí domu. Z architektonického hlediska se jedná o tvarově jednoduchý objekt s posledním ustupujícím podlažím. Hlavní výraz je tvořen pomocí asymetricky dělených francouzských oken, jejichž prostřídaná otvíravá část zjemňuje fasádu. Velká okna jsou orientována na sever a jih domu a doplněna o skleněné zábradlí. Přízemí i ustoupené patro nabízí využitelné terasy, jejichž zábradlí splývá s fasádou v jeden celek.  Díky převažující barevnosti okolní zástavby – šedé a bílé  tóny –  jsme se rozhodli zvolit podobný jemný tón i zde. Dům tak prvoplánově barevně nevystupuje z okolní zástavby, naopak s ní tvoří jeden celek.
autorský tým
David Kraus, Šárka Andrlová, Michaela Kubinová
klient
soukromý
typologie
bydlení
lokalita
Česká republika, Praha Chodov
podlažní plocha
4 081,00  m2