Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům – Tmaň /  2000-2001
Projekt řeší adaptaci stávajícího objektu panelové ubytovny ležící přímo ve volné krajině na dům s malometrážními byty. Jde o projekt sociálního bydlení investovaný obcí, původní objekt byl očištěn na holou nosnou konstrukci a doplněn vysunutými arkýři na severu a ocelovými konstrukcemi balkonů na jihu, nová střecha vytvořila charakteristické boky objektu. Původní velké měřítko bylo zmenšeno pomocí členění na menší věžové objemy, upravený objekt je jemnější vůči krajině. Jih obsahuje předsunuté balkony, jež rozdělující objekt na menší objemy a zvyšují standard bytů. Změnou je také vybudování střešní nástavby, jež je využita pro pronajímatelné ateliery. Dispozičně jde o chodbový křížový systém, limitovaný původní panelovou konstrukcí objektu, vnitřní komunikace jsou dosvětleny sklobetonovými příčkami. Dispozice jednotlivých bytů umožňují provádět pozdější úpravy.
autorský tým
David Kraus, Tomáš Klanc, Klára Čápová
klient
obec Tmaň
typologie
bytové domy
lokalita
Česká republika, Tmaň u Berouna
podlažní plocha
5 100,00  m2
náklady
33 milionů Kč