Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům Topolová
Bytový dům na Zahradním městě, uprostřed panelového sídliště. Pohybujeme se na místě funkčního objektu Pražské teplárenské, který je napojen na vedlejší panelák. Nový bytový dům navrhujeme na místě současného výměníku tepla. Zachováváme nejen jeho půdorysnou stopu, ale i technologie uvnitř. Na vyhrazený pozemek navrhujeme industriální bytový dům stejné výšky jakou má soused, se zkosenými balkony které se natáčí ke Slunci a plně proskleným přízemím tak, aby byly vidět systémy a potrubí výměny tepla. V severní části objektu je situované parkování, další místa jsou řešená na přilehlých zpevněných plochách. V objektu jsou auta v zakladačích. Místa zasahují do jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Středová část je určena hlavnímu vstupu, jižní strana je ponechána technologii teplárenského zařízení a elektra. V této části je objekt podsklepený a prostory jsou určené pro technickou infrastrukturu. Do druhého nadzemního podlaží ze severní a jižní strany zasahují prostory zakladačů výměníková stanice. Centrální část slouží bytům a obsahuje společné prostory a schodiště. Od třetího až po sedmé podlaží jsou byty. Typické podlaží obsahuje 3 byty 1KK a 2 byty 2KK, každý má terasu.
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk, Alina Fornaleva
typologie
bydlení
stav
v projektu
investor
soukromý
lokalita
Česká republika, Praha, Zahradní město
podlažní plocha
1600 m2