Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům v Hostivicích / 2012
Zadáním bylo navrhnout bytový dům na místě stávajícího objektu samoobsluhy, s přihlédnutím k územnímu plánu města Hostivice, jež má pro tuto parcelu přísně dané regulace zástavby. Na straně druhé stály čistě ekonomické požadavky klienta co nejefektivněji využít parcelu, vytvořit co největší počet bytů různých kategorií a respektovat požadavek 2 parkingů uvnitř budovy na 1 byt. Bylo nutné se tedy vejít do velmi přesných pravidel. Regulativy územního plánu ovlivňující návrh: novostavba v obrysu původní samoobsluhy, výška stavby 15 m nad nejvyšším bodem parcely při sedlové střeše se sklonem 20 stupňů. Tvar domu a jeho umístění na pozemku vychází z výše uvedených požadavků a vztahů. Půdorys kopíruje obrys střechy stávající budovy, dům je čtyřpatrový s pátým podlažím podkrovním a dvěma podzemními podlažími s parkováním. Hmota domu je kompaktní s variabilními druhy okenních otvorů navrženými tak, aby co nejlépe osluňovaly prostory uvnitř, zároveň však skládanými způsobem narušujícím pravidelnost hmoty a limitujícím typizaci, již zde v realizaci předpokládáme. Série oken + lodžie členící fasádu, každé podlaží je tak jedinečné. Dům je pomyslný děrovaný sýr ementál.
autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Veronika Fričová, Romana Bedrunková, Valerie Polakovičová, Jana Chrenčíková
klient
soukromý
typologie
bytové domy
lokalita
Česká republika, Hostivice
podlažní plocha
11 400,00  m2