Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům v Libuši
Návrh bytového domu na jihu Prahy v městské části Libuš. Pozemek se nachází na rozhraní zástavby panelových a rodinných domů. Z jižní strany je přes ulici slepé čelo šestipodlažního paneláku, ze severní zahrada rodinného domu. Extrémně protažený a úzký pozemek má jediný možný vjezd, v současnosti je na něm nefunkční trafostanice. Koncepce návrhu spočívá v řešení přechodu zástavby panelových a rodinných domů ( kontextu a měřítkao ), řešení obtížných prostorových podmínek ( úzká stavební parcela s převýšením ), požadavku na oslunění bytů a parkování na pozemku a zachování chodníku pro pěší na parcele. Navrhujeme dům, který vytváří přechod mezi vysokými, dlouhými a štíhlými panelovými domy a nízkými rodinnými domy malého měřítka se zahradami, kůlnami a drobnými přístavbami. Hmotu dělíme na tři dílčí objekty odlišené výškou, členěním,  uspořádáním okenních výplní a strukturou omítek. Sestavy oken, jednotně využívající čtvercový formát, odkazují na kontext unifikovaných oken paneláků, doplňkové úzké formáty pak na tabule oken rodinných domů. Unifikovanost nahrazujeme hrou s velikostí oken a sesazováním formátů do skupin. Rozdílnost jednotlivých hmot podporujeme odlišným typem ostění, parapetů a nadpraží. Tvar domu je „osekán“ v závislosti od regulačních podmínek území. Sklon terénu a malá šíře traktu vedla k nápadu úsporného řešení vnitřních vertikálních komunikací ( podesty o polovinu konstrukční výšky posunutých podlaží ). To umožňuje efektivní využití schodiště a reaguje na výškový rozdíl terénu. Výsledkem jsou tři různé výšky objektů členící hmotu domů. Ten zachovává chodník na pozemku, ( 1.NP ustupuje o šířku 2 metrů ), vytváří krytý prostor, nadzemní patra kopírují hranici pozemku.
autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek
klient
soukromý
typologie
bydlení
lokalita
Česká republika, Praha Libuš
podlažní plocha
465,00  m2