Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Bytový dům v Úvalech
Návrh nárožního bytového domu v Úvalech u Prahy, v bezprostřední blízkosti náměstí a potoka Výmola. Na pozemku je nyní trafostanice, kontejnery a neudržovaná zeleň, místo se využívá i na divoké parkování. Záměr počítá s přesunutím stanice a se zachováním vzrostlého stromu. Pozemek dělíme do dvou plánů, v části od ulice Riegrova umísťujeme objekt, který doplní uliční řadu a hmotově se připo¬jí k existující zástavbě vedle. V západní části navrhujeme parkoviště. Ve středu pozemku – mezi parkovištěm a objektem – navrhujeme zelený dvůr s lavicemi, stoly, mobiliářem. Jižní část vyhrazujeme veřejnému prostoru s chodníkem, příjezdovou cestou, zelení a posedovými prvky u potoka. Chodníky a cesta navazují materiálově na dlažbu centra, čímž se při¬rozeně rozšíří a daný objekt se tak stane jeho součástí. Funkčně je objekt dělený na parter se zázemím bytové části, obchodním prostorem situovaným do ulice a nového veřejného prostoru. 2. až 4. podlaží je pak plně bydlení.
2018 –
autor
David Kraus, Miroslav Styk
stav
studie
klient
Czech credit, s.r.o.
program
bydlení, prodejny, parkování
lokalita
Úvaly u Prahy
průběh
2021