Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Developerský projekt na vesnici u Českého Krumlova / 2014
Zadáním bylo navrhnout seskupení rodinných domů pro záměr budoucí nové komunity v lokalitě u Českého Krumlova. Zahraniční investor zamýšlel území pojmout jako jednotný developerský projekt s důrazem na intimní, spíše však konzervativní charakter. Pro vyzvanou soutěž jsme navrhli základní obytnou jednotku, používaje principy venkovského stavení a vycházejíc z místní tradiční architektury. Inspirací byl obraz české návsi. Domy tvoří urbanisticky menší uzavřené dvory, ty pak dále větší shluky. Jednotka samotná má 3 nadzemní podlaží, sedlovou střechu, materiálově je charakteristická měkkou, nerovnou, strukturální štukovou omítkou s obrazci odlišujícími jednu od druhé. Obrazce jsou domovním znamením. Každý dům má dřevěnou venkovní terasu, střechu ze skládané krytiny a štít jako obličej. Zídky, ploty, branky, zahradní domky – to vše spoluvytváří charakter celku. Upíráme pozornost na prostor mezi domy samotnými, umísťujeme sem základní venkovský mobiliář – lavičky, zídky, drobnou zeleň, pracujeme s povrchy na zemi. Jde o uzavřený komplex s důrazem na soukromí, avšak s možností jemného, přirozeně vzniklého soužití jeho budoucích obyvatel.
autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek
klient
soukromý
typologie
bydlení
lokalita
Česká republika, Jihočeský kraj, poblíž Českého Krumlova
podlažní plocha
10 000,00  m2