Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Domov Seniorů v Bělé
Cílem studie bylo nalézt způsob rozšíření stávajícího domu s pečovatelskou službou o další objekty. Pro tento úmysl je k dispozici přilehlé rovinaté území, kterým protéká potok a je protnuto vedlejší zpevněnou cestou. Území se nachází v samotném středu obce, proto se návrh nesoustředí jen na samotné rozšíření domu o nové byty, ale naznačuje i možné úpravy prostranství, které mohou sloužit i obyvatelům či návštěvníkům Bělé. Přestavěná budova dřívější školy po přestavbě pojmula 6 bytů pro seniory a zazemí pro pečovatelskou službu. Zázemí bude sloužit i pro další byty v nově navrhovaných objektech. Pečovatelská služba je pobočkou DPS Luže. Hasičská zbrojnice vedle domu DPS bude přesunuta z nepřehledné zatáčky na vhodnější místo na druhém břehu potoka. Stávající zbrojnice bude zbourána, na jejím místě je navrženo parkování k bytovému domu. Základem návrhu je přeložení vedlejší cesty dále od potoka na hranici městského pozemku. Tímto se území plošně nadechne, namísto dvou menších oddělených částí, vznikne lépe využitelná souvislá plocha, která je navíc obohacena o protékající potok. Nově je navrženo 12 bytových jednotek ve třech domech. Každý dům tedy pojme 4 byty, kde dva byty v přízemí jsou určeny pro seniory a dva podkrovní byty jsou věnovány rodinnému bydlení. Tři domy v řadě tvoří novou uličku “za školou”, jejíž uliční stopa vychází ze zakřivení hlavní silnice. Hmoty domů jsou vzhledem ke škole, křížku a hlavní cestě seřazeny v tzv. druhém plánu, vytváří v prostředí vesnice další vrstvu. V pásu podél hlavní silnice je nově vymezena náves s pískovcovým křížem a další doplňkové funkce k bytům pro seniory. Díky přeložení silnice mohl být také zvětšen obecní sad, který nově zasahuje i na druhý břeh potoka a přiléhá ke všem navrhovaným domům. Sad by měl být útočištěm pro různorodé volnočasové aktivity seniorů i místních obyvatel. Každý byt z nově navržených domů má svoji zahradu a vlastní vstup. Plochy jsou vzhledem k minimálnímu automobilovému provozu často společné pro auta i pěší, což je adekvátní vesnickému prostředí. Plochy, určené výhradně pro pěší pohyb, jsou jednoduše vymezeny od automobilových cest kamennými balvany, které mohou sloužit za teplých měsíců i jako “bobky” pro neformální sezení. U křížku kamenné balvany ohraničují prostor návsi. Na druhém břehu potoka je navržena pastvina pro ovce, která je místem rozptýlení a pozvednutí nálady místních seniorů. Ohrada může být ve správě statku, který stojí o pár desítek metrů dále. Veřejně přístupný obecní sad byl zvětšen a rozšířen i na druhý břeh potoka. Sad by měl sloužit jako místo procházek, senioři, ze stávajícího domu s DPS, zde budou mít své zahrady či pole, navržen je i plácek pro veřejná vystoupení s podiem anebo koupací hráze.
autorský tým
David Kraus, Pavel Nikl
klient
město Luže a Bělá
typologie
bydlení
lokalita
Česká republika, obec Bělá
podlažní plocha
750,00  m2