Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Fakulta Architektury soutěž / 2004
Objekt rozvíjí ideu nízkopodlažního objemu i myšlenku velkoprostorových ateliérů, je instrumentem, prostory jsou logicky uspořádány po provozních celcích, koncepčně jde o jasný a přehledný nástroj výuky a výchovy. Dům je tvořen halou velkoprostorových ateliérů zvednutých nad terén a posazených na společenskou halu a vstupní prostory. Ateliery jsou sevřeny mezi pevnými bloky seminárních a výukových místností. Urbanisticky objekt tvoří dokončení pásu budov stavební fakulty, včetně budovy FSV ( nyní FA ). Budova je nízká, jde o pracovní desku, čelem je orientována k jihu – ke knihovně. Její zastavěnou plochou je plocha vymezená regulačními hranicemi. Objemově navrhujeme rozlehlý nízký objekt. Pohyb uvnitř je vzhledem k důrazu na ateliérové patro horizontální. Dům využívá klesání terénu. Struktura stavby vyjadřuje hierarchii a uspořádání prostor stavebního programu. Koncept školy je založen na vytvoření ústředního prostoru pro ateliérovou výuku s ideálním světelným a prostorovým režimem, s možností variabilního vnitřního uspořádání a dobrým napojením na ostatním prostory školy. Budova reaguje na možnosti vývoje školy variabilitou vnitřního uspořádání dispozice a alternativní možností tvarování střešní krajiny na stávající konstrukci. obestavěný prostor: 132 000 m3
autorský tým
David Kraus, David Kopecký, Ján Studený, Pavel Mejtský
klient
ČVUT
lokalita
Česká republika, Praha Dejvice
náklady
předpoklad 810 milionů Kč