Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Město věží
Cena některých starých budov v centrech měst nespočívá v jejich historické hodnotě, nýbrž v hodnotě pozemku, na kterém stojí. Centrální části metropolí se tak paradoxně morálně nejméně vyvíjejí a hodnota zde ponechaných budov je velmi problematická. Nedostatek volného místa uvnitř města vedl k opakovanému vkládání struktur vyššího řádu. Až několik set metrů vysoké objekty se později staly základem pro strukturu o řád vyšší a tento proces se opakuje. Některé narychlo zbudované budovy, jejichž ekonomická životnost byla spočítána jen na několik let jsou dokonce vkládány do města jako „věcné břemeno“ a po vypršení právní lhůty jejich existence jsou majiteli z jejich výnosu destruovány. Složitost a prorůstání aglomerací způsobuje, že jejich případná rekonstrukce či zavádění nových sítí do jejich struktur by bylo příliš nákladné. Zbývá pak jen jejich jednorázové odstranění. Vize naznačuje demolici a postupné odstraňování shora takového komplexu. Prázdné místo je okamžitě zaplněno, volné prostory již nevznikají. Povrch planety je pokryt šedou plísní aglomerací v několika úrovních, jde o souvislý povlak nad již nedýchající Zemí.
autorský tým
David Kraus
typologie
vize budoucnosti
studie pro výstavu VIZE ( Fragnerova galerie, Praha, Česká republika, 1997 )