Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Katalog WOLF HAUS
nvestor je nadnárodní společnost zabývající se dodávkami dřevostaveb (rodinných domů, zemědělských a průmyslových hal, školek a administrativních objektů ). Vedení firmy chtělo modernizovat stávající katalog spíše konzervativních tradičních objektů. Navrhli jsme mu tedy 19 nových typových domů, dle zadání velikosti. Vymysleli jsme 19 odlišných konceptů rodinného bydlení, 19 možností pro různé typy parcel. Každé řešení má vlastní logo, dispozici, klíčovou myšlenku. 19 karet tvoří systém. Vše je přizpůsobeno skladbám konstrukcí a technologickým možnostem klienta. Naším záměrem bylo, aby domy byly pochopitelné a přístupné laické veřejnosti, jejich design je záměrně mírně uhlazen, podržen v mezích současného stavu české společnosti, možnosti extrémnějších poloh jejich architektonického výrazu jsou spíše ponechány na klientovi.
autorský tým
David Kraus, Alina Formaleva, Tomáš Kaidl, Jiří Drda – Wolf system, spol. s r.o.
klient
Wolf system, spol. s r.o.
typologie
katalog domků