Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

KONVERSE SKLÁŘSKÉ HALY V JOSEFOVĚ DOLE, HUŤ MARIE
Přestavba bývalé sklárny v Josefově Dole na objekt se sportovně-kulturním využitím, víceúčelovou halou a zázemím. Objekt je součástí centra obce, tvoří celek s dalšími významnými objekty, mimo jiné i s další industriální halou, která se nachází u železničního nádraží a která je též předmětem naší konverse na apartmánový dům. Zachováváme maximum stávajících konstrukcí a otvorů, očišťujeme co je možné, vyzdvihujeme původní industriální podobu, inspirujeme se obrazovými záznamy a pohlednicemi. V interiéru používáme fragmenty někdejší sklářské výroby – drcené sklo a zbytky ze sklářských procesů, v štítu obnovujeme kruhové okno, okna v hale rozšiřujeme do původní velikosti, obnovujeme jim oblouky, odhalujeme původní keramické parapety. Komíny opravujeme, větrací objekty na hřebenu střechy též, jejich boční stěny prosklíváme. Bouráme objekty, které byly k hale dodatečně přistavěny. V přízemí je vstup, recepce s těle­sem komína, šatny pro veřejnost, průjezd pro auta do haly, šatny. Scházíme dolů do prostorů lázní se saunou a odpočívárnou, šatny slouží pro fitness, hřiště i samotnou halu. Fitness je dvoupodlažní, s částí pro crossfit s dvojitou světlostí. Hlavní hala je víceúčelový sál, poskytne příležitost basketbalovému, badmintonovým, tenisovému či volejbalovému hřišti. Též možnost akcí pro 400 lidí. Výklenky ve stěně slouží jako sklady s náčiním. V přední části objektu je zázemí pro veřejnost. Ve východním křídle je byt a kavárna s vnější tera­sou. V druhém nadzemním podlaží pak dva sály k pronajmutí. Vertikální propojení podlaží zajišťuje repasovaný původní industriální výtah s obsluhou. Některé stěny jsou ponechány bez povrchové úpravy, jsou vypískovány, očištěny, jiné nahrubo omítnuty. Hala je opatřena osvětlovací a ozvučovací technikou, umožňuje konání koncertů. Terénní poměry na pozemku jsou ponechány s minimál­ními úpravami, pouze se změnami povrchů. Na severní straně pozemku jsou dvě beach-volejbalová hřiště. Po obvodu pozemku doplňujeme pěší stezku pro pohyb územím. Navrhujeme dvě lávky přes řeku, které pomohou provázání pěších tras.
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk, Alina Fornaleva, Viktor Kákoš
klient
soukromý
program
víceúčelová hala, sport, volnočasové centrum, kavárna, zázemí, spa
stav
v realizaci
lokalita
Josefův Důl
podlažní plocha
750,00  m²
průběh
2017 –