Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLKA VĚTRNÍK
Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením, kapacitou pro 112 dětí ve 4 třídách a objekt tělocvičny, který může sloužit i pro veřejnost. Na parcelu jsme umístili trojici objektů a vzájemně je propojili – školku, tělocvičnu a zahradu. Tělocvična bude ještě realizována, zatím stojí objekt školky a zadní zahrada.
Ještě než jsme přistoupili k návrhu, přemýšleli jsme o dítěti jakožto fenoménu – čím je jiné než dospělý člověk? Co je pro něj důležité? Co vše vůbec tvoří dětství? Není to jen rodina, zážitky na hřišti s kamarády, jsou to i objekty, které navštěvuje, instituce, které jej uspořádávají, vměstnávají do Systému. To formovalo náš přístup v zakázce. Děti samotné byly tedy pro nás nejdůležitější faktor, jejich hry, pohyb, vidění, měřítko, vnímání světla a prostoru. Dětská živelnost, dětská zdánlivá neuspořádanost, dětská nepředvídatelnost, dětská čistota, dětská zvídavost, dětský optimismus, dětská nezatíženost všelijakými hořkostmi života.
Rozdělili jsme hmotu na několik částí. Kostka, v které jsou umístěny provozy, zázemí, kanceláře, vstupy,… vše nutné pro praktické fungování provozu, poskládané co nejúsporněji. Na tuto hmotu se pak napojují prostory jednotlivých tříd, které už nejsou obdélníkové a navazují na prostor zahrady. Jsou to nepravidelné světy na hraní. Pagody zvenku tvoří siluetu domu a zevnitř skrýš, indiánské tee-pee, prostor, kam dopadá světlo z trojúhelníkových okének, přiznané dřevěné konstrukce jsou větvovím stromu. Důležité je vstupní atrium – obří pavoučí síť, speciální herní prostor přístupný ze všech tříd, doufáme, že bude využíváno a umožní pobyt „ve vzduchu“, houpání, uvolnění. Atrium bude sloužit i jako komunitní prostor, např. pro Adventní zpívání, koncerty, divadlo, setkávání s rodiči.
Objekt školky má dvě tváře, do ulice drží hmotu a podporuje dojem tradiční ulice, do ní se tváří „normálně“, do zahrady je už ale hravá, zde nefunguje jako tradiční budova. Sem se rozechvívá, hmoty se rozpadají a prostor se tak může otevřít, aby do něj proniklo světlo a Slunce. Hlavní vstup do školky je z ulice, provozy jsou umístěny v přízemí, kanceláře v patře. Velkorysé atrium navazuje na šatny jednotlivých tříd. Dvě třídy se nacházejí v přízemí, dvě v patře. Uliční fasáda školky je částečně řešena jako vertikální zeleň, doufáme a věříme, že bude jen košatět a zahušťovat se, aby jednou pohltila celou tuto fasádu. Vstup má připomínat přístup do nějakého záhadného chrámu či do kosmické lodi. Vedení technické infrastruktury je částečně pohledové, i tento faktor má přispívat k přirozenosti, nechť dítě vidí, kudy teče voda, elektřina či kudy proudí teplý vzduch. Barvy jsou jásavé, kontrastní, mají prosvětlovat i širší okolí.
Za domem je hřiště. To je v současnosti nedokončeno, realizováno částečně. Určitým omezením je jeho svažitost a prostorová omezenost, co se dá dělat, navazujeme na soukromé pozemky kolem. I zde jsme chtěli, aby byl vytvořen zelený svět fantazie, jakoby z nějaké dětské knížky či pohádky. To, zda se to podařilo, uvidíme po dokončení a až doroste vysázená zeleň.
Chtěli jsme vybudovat dětem objekt, který bude neinstitucionální, netradiční, hravý, bude umožňovat rozvoj jejich vnitřní kreativity, bude podporovat všechny krásné specifičnosti dětské duše i mysli, bude umožňovat schovku, detail, světlo, jasné barvy a materiály v jejich přírodní podstatě.
Objekt, jež bude dětem tvořit podvědomé obrazy, které jednou možná vyvstanou v dospělosti, aby rozvinuly Něco…
The studio „Architektura“ is led by David Kraus, who graduate of the FA CVUT in Prague (1996), he studied in atelier of prof. Šik (New Czech Work) and since 2002 he owns the Architektura, Ltd. The realizations of the studio are in the Czech Republic, USA, Germany, Oman and Slovakia. In his work, he develops his own alternative path of modern architecture, he works with unusual sources of inspiration. The experimental work of David Kraus was presented at 1997 on exhibition named Vision. The documentary White Crows (Czech television) was filmed about him. He lectures, taught at VSUP, FA CVUT, TUL Liberec, exhibits, publishes, his work has been awarded a number of prizes. His work is represented in the collections of the National Gallery and presented in professional and lay media at home and abroad (press, radio, TV). The work and experience of the studio includes the entire process, including implementation, it combines architecture with building itself. Architecture emphasizes practice – the goal is a realized building that enhances the team’s collective experience. Architecture cooperates with young architects forming a community around the building named Forge. A characteristic feature of Architecture is the specific visual style of the proposed solutions, the principle of the Journey and Story of the projects. Architecture combines contemporary modern technology with the simplest construction, producing things with passion and individualism. Our clients were or are: Prague Airport, the Fire Rescue Department of the Capital City of Prague, the General Directorate of the Police of the Czech Republic, a number of cities and municipalities, the Lithuanian Embassy, Europapier, Wurth, Ikem, Thomayer Hospital, Bulovka and and also number of private investors. We are looking for information, inspiration and motivation mainly outside of architecture – in music, martial arts, visual arts, drumming, writing or physical work; at sea, in the forest, on the street. We strive for human versatility, unclassibility, unstylishness, we admire the principle of the Renaissance man. We believe in the real and present reality – it is an opportunity for us, but we also believe in other – the immaterial worlds. We are still looking for the Czech way.
autor
David Kraus, Architektura, s.r.o.
spolupráce
Marek Trebuľa, Alina Fornaleva, Šárka Andrlová, Michaela Kubinová
typologie
školka, sportovní hala, zázemí
lokalita
Česká republika, Říčany u Prahy
podlažní plocha
1 280,00  m2