Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt
Mateřská školka a sportovní hala Větrník
Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením,  kapacitou pro 112 dětí ve 4 třídách a objekt tělocvičny, který může být i pro veřejnost. Školka je plánována v rámci nového rozvoje území Říčany-Větrník. Na parcelu ve tvaru ‚L‘ jsme umístili trojici objektů a vzájemně je propojili – školku, tělocvičnu a zahradu. Tělocvična je v severní části pozemku, kde nestíní zahradě ani školce, zpevňuje ulici v nárožní pozici a nabízí kolemjdoucím nahlédnutí do jejího dění. Severní pozice je výhodná i kvůli klesání terénu, hala je v nejnižším bodě pozemku, objekt je také částečně zapuštěn, aby nepůsobil v rodinné zástavbě dominantně. Se školkou je napojen pomocí tunelu. Do ‚srdce‘ parcely je umístěna školka. Děti samotné byly pro navrhování nejdůležitější faktor, jejich hry, vnímání světa a prostoru, rozvíjení jejich dovedností, jejich živelnost. Kvůli hravosti prostorů jsme rozdělili hmotu na několik částí. Kostka, v které jsou umístěny provozy, zázemí, kanceláře, vstupy,… vše nutné pro provozní fungování, poskládané co nejúsporněji. Na tuto hmotu se pak napojují prostory jednotlivých tříd, které nejsou obdélníkové, navazují na prostor zahrady. Důležitým elementem je atrium – obří pavoučí síť, speciální herní prostor přístupný ze všech tříd. Školka má dvě tváře, do ulice drží hmotu a podporuje uliční profil, do zahrady je neuspořádaná. Sem se rozechvívá, hmoty se rozpadají a prostor se maximálně otvírá na osluněné strany. Přístup do tělocvičny je z ulice. V přízemí se nachází zázemí, o úroveň níže, v úrovni hrací plochy, pak nářaďovna a technické zázemí. Díky zapuštění vzniká v úrovni přízemí ochoz s výhledem na hrací plochu. Tělocvična je přirozeně osvětlena. Hlavní vstup do školky jsou též z ulice, provozy jsou umístěny v přízemí, kanceláře v patře. Velkorysé atrium navazuje na šatny jednotlivých tříd. Dvě třídy se nacházejí v přízemí, dvě v patře. Uliční fasáda školky bude částečně řešena jako vertikální zeleň, zbytek omítnut, hala bude obložena vlnitým plechem a porostlá zelení.
autorský tým
David Kraus, Šárka Andrlová, Michaela Kubinová, Marek Trebuľa
klient
město Říčany
typologie
školka, sportovní hala, zázemí
lokalita
Česká republika, Říčany u Prahy
podlažní plocha
1 280,00  m2