Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Mateřská školka v Luži
Rekonstrukce a dostavba budovy Mateřské školky v Luži. Původní budova ze 70. let se svým specifickým šarmem neprošla významnějšími úpravami. Důvodem záměru jsou nevyhovující prostorové požadavky na stávající třídy, málo světla v nich i nutnost budovu konečně technologicky aktualizovat. Navrhujeme rozšíření stávajících tříd na jižní straně do zahrady, přidáváme třídu novou. Vzhledem k tomu, že objekt se nachází u Národní kulturní památky – kostela Panny Marie Pomocnice, volíme architekturu, která není nápadná, z ulice není téměř vidět a do samotné budovy zasahuje málo. Hlavními jejími tématy jsou světlo, propojení s venkovní zelení a zastíněná velká obytná terasa. Na ni navazuje náš právě zpracovávaný návrh přilehlé zahrady. Doufáme v maximální pohyb a život dětí venku, snad k tomu dodáváme i důvod.
autorský tým
David Kraus, Martin Holman
program
předškolní vzdělávání
investor
město Luže
stav
v projektu
lokalita
Česká republika, město Luže plocha
podlažní plocha
1600 m2