Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Městské domy v Luži
Městské domy na venkovním náměstí v Luži ve specifickém místě mezi městem a krajinou kolem něj. Navrhujeme soubor samostatně stojících objektů různých proporcí a velikostí. Tvoří mikrosvět a veřejný prostor vně i uvnitř sebe. Inspiraci hledáme v dlážděných ulicích Luže, plotech, zídkách a veřejných prostranstvích. Cihla jako český, známý a archetypální materiál. Domy obsahují aktivity pro veřejnost, záměrem investora je vytvoření druhého menšího centra města. Výzva pro začlenění moderní architektury do staré části města, tvarově se odkazujeme na šikmé střechy kolem, zalamované siluety okolních domů a nepravidelnosti místních uliček. Hledání českého výrazu.
autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Veronika Fričová
klient
město Luže
typologie
veřejné sály, sport, divadlo, kanceláře, úřad, bydlení, kavárna
lokalita
Česká republika, město Luže
podlažní plocha

1500,00 m²