Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Mořská restaurace
Voda se stala staveništěm. Kvůli nedostatku ploch na pevnině expanduje osídlení do moře. V turistických přímořských oblastech nabízejí reklamní kanceláře mělčiny jako výhodné stavební pozemky. Jedna z tzv. vodních restaurací – excentricky umístěné prosklené restaurace umístěné ve více podlažích nabízejí fascinující výhled na moře, nosná konstrukce obsahuje komunikace a zásobovací trasy. Podlaží nacházející se pod úrovní hladiny osvětlují v noci mořské hlubiny na desítky metrů daleko a lákají hejna ryb až těsně k nejdražším stolům…
autorský tým
David Kraus
typologie
vize budoucnost
studie pro výstavu VIZE ( Fragnerova galerie, Praha, Česká republika, 1997 )