Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Požární zbrojnice v Bělé
Objekt požární zbrojnice v malé obci Bělá nedaleko Luže. Objekt připomínající raketu má dvě podlaží a věž umístěnou mimo půdorysný střed, kónicky ustupující směrem vzhůru. V přízemí jsou zděné svislé konstrukce doplněné o ochoz tvořený dřevěnými trámy, které vytvářejí střechy nad vstupem, vjezdem do garáže pro koňku a přístřešek na pytle s pískem. V nejvyšším podlaží jsou plné konstrukce zcela nahrazeny trámy a uzavírají objem zbrojnice směrem k věži. Založení objektu je železobetonová deska s pasy, fasáda je vyskládána z pálených tašek bobrovek klasického formátu. Výjimku tvoří vnitřek lodžie v přízemí, který je omítaný. Z hlediska statiky je třeba zajistit stabilitu věže z perforovaného zdiva. Zde je navrženo hrázdění věžového tělesa zvenčí nepřiznanou konstrukcí a vyřešení uložení vnějších konstrukcí do věže samotné. Objekt bude sloužit i jako prostor pro občasné komunitní shromáždění a slavnosti vesnice samotné, hasiči zde fungují jako tmelicí prvek.
autorský tým
David Kraus
klient
město Luže
typologie
hasičská zbrojnice, zázemí
lokalita
Česká republika, Bělá u Luže
podlažní plocha
310,00  m2