Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

PŘÍSTAVBA SKLADOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY EUROPAPIERU
Přístavba nové skladovací haly a nástavba administrativy v areálu firmy EUROPAPIER BOHEMIA. Firma distribuuje kancelářský materiál, má velký denní obrat vozidel a současné prostorové podmínky pozemku již narážejí na nemožnost dalšího zvyšování objemu zboží. Byli jsme osloveni s úkolem objevit nové kapacity skladové, administrativní i provozní, tyto vše uvnitř pozemku, jehož plochy jsou téměř plně využity. Základem bylo vměstnat požadavky investora na parcelu, ale tak, aby byl návrh zároveň v souladu se současnou přehnaně přísnou legislativou, jejími odstupy i zásobováním a logistikou v celém navazujícím průmyslovém areálu. Výškově je přístavba řešena ve dvou úrovních. Hlavní část haly pro skladování je jednopodlažní, má výšku 15,5 m, navazuje na halu stávající. Snížená část má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Výška snížené části je 12,0 m a přiléhá ke stávající nižší hale. Podmínkou dobrého fungování objektu i po jeho přístavbě musí být fakt, aby tato stavební akce umožnila navýšení počtu zásobovacích kamionů. To je naplněno vytvořením druhého nakládacího místa. Střechy objektu jsou částečně zelené, umožňují vstup zaměstnancům, jde o jakýsi mini-střešní park. Střecha haly osvětluje shora sklad a je i prostorem pro energetické zdroje. Architektonické řešení objektu vychází ze samotného základního produktu společnosti, tedy listu papíru formátu A4. Tento archetyp je opakován a rozvíjen ve skladbě fasád i oken. Moduly a formáty kancelářských produktů tvoří grafiku objektu a evokují jeho náplň.
stav
v projektu
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk
klient
EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r.o.
program
administrativa, skladové plochy, provozní místnosti, technické zázemí, kamiony
lokalita
Praha Hostivař
průběh
2021 –