Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

PŘÍSTAVBA VÝSTAVNÍHO CENTRA KE KONGRESOVÉMU CENTRU V PRAZE I.
Návrh přístavby nového výstavního centra k současnému Kongresovému centru v Praze + řešení okolního veřejného prostoru. Mise KCP 2. Hlavním cílem mise je připoje¬ní nového objektu výstavních prostorů ke stávající kongresové stanici a revitali¬zace okolního prostředí. Nový objekt svým tvarem reflektuje dynamiku přilehlé cesty a zároveň poukazuje na dva světy, které nás fascinují. Svět pozemský a nadpozem¬ský (umělý a přírodní). Myšlenka dvou svě¬tů se propisuje i do vnitřních prostorů, kde spodní podlaží patří především výstav¬ním halám a poslední podlaží pod skleněnou střechou je věnováno hydroponickému skle¬níku, který zásobuje zeleninou objekt KCP 1 a KCP 2. Okolní veřejný prostor vytváří soustavu funkčních ploch navzájem propojených červenou posedovou linkou.
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk, Viktor Kákoš
klient
Kongresové centrum Praha, a.s.
stav
vyzvaná soutěž
program
administrativa, výstavní a skladové plochy, provozní místnosti, technické zázemí
lokalita
Praha Kongresové centrum
průběh
2022
podlažní plocha
13 500m2