Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Řadové domy a dvojdomy – Slovany, Úvaly / 2004
Řešení rozsáhlé lokality řadových domů a dvoudomů, individuální bydlení plánované jako jednorázová realizace. Členité území s převýšením 20 m o velikosti 7 ha. Výškové rozdíly jsou pro lokalitu výhodou a způsobují přirozenou rozmanitost jednotlivých zón, každá řada je usazena v terénu s ohledem na převýšení. Pro lokalitu je navržen základní typ objektu, který je modifikován pro jednotlivé řady, celek pak obsahuje 5 typů objektů, z nichž je odvozeno 10 řad. Jejich kombinace tvoří urbanismus a architekturu. Základní jednotkou je dům modulové šíře 7,5 m, s úrovněmi přízemí, patra, alternativně střešní nástavby. Architektonickým principem lokality je pojímání řady jako objektu – nejde o soustavu opakujících se drobných jednotek, autoři pracují s řadami jako samostatnými domy. Princip řadového domu jako individuálního bydlení je v objemech, které vystupují do zahrady či do ulice. Dvojdům je modifikace základního modulu se střešní nástavbou a krytým garážovým stáním.
autorský tým
David Kraus, Klára Čápová
klient
Čechoslávie, s.r.o.
typologie
rodinné domy
lokalita
Česká republika, Úvaly u Prahy, lokalita Na Slovanech
podlažní plocha

25 00,00 m²

náklady

330 milionů Kč