Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Rekonstrukce obecního domu v Páleči
Rekonstrukce zchátralého domu na náměstí v obci Páleč na bydlení a obchod. Zachováváme objem, hmotu, si¬luetu. Zvýrazňujeme vstup, dům členíme na část kavárny a bytů v přízemí, patro už jsou pouze byty. Vnímáme objekt jako vůdčí v místě, měřítkem, význa¬mem, typologií a veřejnou funkcí. Urbanisticky objekt zpevňuje náměstí a spo¬lu s budovou úřadu na kopci tvoří dvojici budov, které obci dávají její identitu. Princip domu jako obličeje, spolu s keři, stromy, pomní¬kem, toto je pro nás tradiční obraz vesnice. Princip péče státu o ob¬čana, starousedlíka. Objekt protínáme chodbou, která spojuje veřejný prostor před domem se soukromým dvorem. Tento prin¬cip pak podtrhuje výrazný vstup/portál po obou stranách. Na dvoře zachováváme kamenný přístavek, který plní funkci krytého altánku (víno) s přístupnou pochozí střechou. Po úpravě má objekt 6 bytů od 23 do 72 m2. Původní krásné kamenné schodiště doplňujeme o výtah. Architektonický detail hledáme v krajině kolem: snopy obilí, slovanský, ves¬nický vzor, zdůrazňujeme vstup. Přemýšlíme o idylických obrazech obcí kolem Prahy.
autorský tým
David Kraus, Štěpán Janůypologie
investor
obec Páleč
program
služby, bydlení, zázemíok
stav
projekt
lokalita
Česká republika
podlažní plocha
660 m²