Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

REKONSTRUKCE OBJEKTU V DĚTŘICHOVĚ
Cílem rekonstrukce je proměna bývalého hostince z 19. století na multifunkční a současnosti sloužící objekt. Zachováváme jeho celkový historický charakter, ale používáme rázné a jasně čitelné moderní zásahy. Předpokladem je sou-hra starého s novým, věříme v ni. Přízemí prostory jsou k pořádání seminářů, wokrshopů, výstav a dalších kul¬turních akcí se zaměřením na umění, alternativní léčebné metody či arteterapii. Slouží veřejnosti. Půdní prostory jsou naopak ponechány relaxaci jako soukromý prostor majitelů. Klademe důraz na jednoduchost fasád, symetrii, čisté a jed¬noduché linie – původní i ty dostavěné. Střecha je téma. Zahrada pracuje pro dům, je na ní umístěn další skleněný objekt s vodou na střeše, který umožňuje meditaci i delší pobyty v odloučenosti. V něm je wellness. Potřebujeme mírně otevřít dům zahradě (původní stav byl spíše izolovaný) a poskytnout také výhled na kostel. Kontakt půdních prostor s ním i možnost výhledů obstaráváme pomocí panoramatického zasklení širokého nového vikýře. Střecha je z tašek Nebesys, které umožňují světlu proniknout dovnitř, navenek ale působí plně. Staré a nové spíše v kontrastu, tak, aby jedno podporovalo druhé.
autorský tým
David Kraus, Alina Fornaleva
klient
soukromý
stav
v projektu
program
bydlení, wellness, společenské prostory, zázemí
lokalita
Dětřichov
podlažní plocha
410 m2
průběh
2022 –