Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Revitalizace obchodního centra v Moravské Třebové
Záměrem investora bylo rekonstruovat stávající obchodní centrum v Moravské Třebové, jehož charakter neodpovídá době i ambicím zadavatele. Okolí objektu je exponovaným místem, odehrává se zde pohyb osob vyvolaný autobusovým nádražím a vstupem do ulice vedoucí na historické náměstí – centrum města. Podporuje to umístění parkovacích stání vedle, sloužících nejen pro návštěvníky, ale též jako odstavné parkoviště pro cestující busem. Ulice Lanškrounská – přilehlá k obchodnímu centru – je velice frekventovaná.
Základními tezemi našeho návrhu bylo:
  • •Změnit princip vnitřních uzavřených pasáží, který je pražský, v Moravské Třebové cítíme jako adekvátnější princip venkovní ulice, chceme zobytnit město jako celek. Převracíme klientem navrhovaný princip provozu domu, namísto vnitřních pasáží umísťujeme vstupy přímo z venku, vzniká jedna hlavní venkovní pasáž dělící velký objem objektu na dva menší. To přispívá k zmenšení jeho měřítka.
  • •Kolem domu vineme pochozí „prstenec“, z kterého jsou přehledně přístupny všechny nájemní jednotky, v domě nejsou složitá mimoúrovňová křížení, prstenec je z dřevoplastových terasových prken, které vytvářejí letní pohodový charakter a člení velkou původní hmotu objektu na dva. Vnitřní chodby přeměňujeme v prostory k pronájmu, při stejné velikosti přístavby získáváme m2 nájemní plochy navíc.
  • •Přístavbu umísťujeme do prostoru směrem k frekventovanému rohu, k samotnému centru města, na místo plánované přístavby dle zadání umísťujeme prostor s parkovou úpravou, který navazuje na otevřené nájemní jednotky tímto směrem.
  • •Směr k autobusovému nádraží, odkud proudí většina lidí po příjezdu do města, je dle nás prostor s urbanistickým potenciálem, právě na něj se koncentrujeme. Navrhovaný parčík zvýší návštěvnost objektu, zvýší atraktivitu zanedbaných parcel a objektů vedle autobusového nádraží, kromě zvýšení pohybu a toků lidí zde předpokládáme, že takto navrhovaný prostor „nakopne“ i prostory přilehlé, v současnosti nepřitažlivé.
  • •Střechu budovy zpřístupňujeme lehkým schodištěm do parčíku, ke střeše náleží i krytá nájemní jednotka ve stávající střešní nadstavbě, střecha může být přístupná skrze lávky, které se klenou nad pasáží, lze ji využít např. jako dětské hřiště s kavárnou a výhledem na město, plochu pro basketbal, plochu pro malování dětí, apod.
Přístavba umístěná do rohu k centru je zaoblená, navazuje na přilehlou komunikaci. Dům čistíme od balastu ocelových konstrukcí, čistíme jej uvnitř, uvolňujeme dispozici, zpřehledňujeme jej. Zvenku jej světle omítáme, do omítky jsou vyryté kresby/příběhy/komiksy, znázorňující lidské příběhy či příběhy města. Toto moderní sgrafito vychází z charakteru Moravské Třebové – renesanční perly ČR.
autorský tým
David Kraus, Pavel Nikl
klient
Kubík, a.s.
typologie
obchod a služby
lokalita
Česká republika, Moravská Třebová
podlažní plocha
3 000,00  m2