Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Rodinný dům v Olešku / 2010-2012
Dům v Olešku u Prahy. Myšlenka jednoduchého kompaktního domu otevřeného do zahrady, směrem ke slunci a introvertního směrem k severu. Příjezd i vstup do domu je od východu, venkovní obytná terasa je do zahrady. U domu je přistavena hmota garáže clonící terasu od ulice a vytvářející také dvůr před vstupem. Jižní fasáda je obrazovkou oken a kamenných obrazů lemovaných dřevěnými rámy. Trochu japonská inspirace. Boky a zadní fasáda domu mají jen okenní otvory. Jsou řešeny jako kombinace fixního zasklení a otvíravých čtverců střídavě umístěných vedle sebe či nad sebou – tak, jak vyžaduje místnost, kterou prosvětlují. Veliké schodišťové okno otvírá interiér domu okolním polím a lukám. Kolem domu je měkká vlna betonové římsy spojující linii garáže se strohým domem, zastřešuje vstupní prostor dvora a zároveň hlavní obytnou terasu.
autorský tým
David Kraus, David Kraus
klient
soukromý
typologie
rodinné domy
lokalita
Česká republika, Oleško
podlažní plocha
350,00  m2