Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Rodinný dům v Točné u Prahy
Pozemek, na kterém navrhujeme tento rodinný dům, je svažitý, nepravidelného tvaru, avšak s výhodnou orientací ke světovým stranám. Z těchto okolností vychází naše architektura. Umísťujeme dům na severní hranici pozemku, čímž ponecháváme zahradu volnou, velkou. Vzhledem k jejímu sklonu navíc uspořádáváme všechny technické a obslužné místnosti v úrovni prvního patra, které je přístupné z ulice. To je nyní jakýmsi soklem domu. Na tento sokl klademe kvádr, ve kterém jsou pak samotné obytné místnosti – již přímo v úrovni zahrady. Tím je s ní propojujeme a naopak chráníme od ulice. Dům je jakousi zdí oddělující komunikaci od zeleně. Jeho vodorovnost vyvažujeme věží, z které lze vidět na blízký les či meditovat s noční oblohou. Dům je dřevostavba, sokl je betonový, věž ocelová.
2018 –
autorský tým
David Kraus, Alina Fornaleva
klient
soukromý
program
rodinné bydlení
stav
studie
lokalita
Točná u Prahy
bilance
250 m2
průběh
průběh