Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Rodinný dům ve Veliši / 2006 – 2008
Rozsáhlý pozemek s tradičním okolí venkovského charakteru. Základní koncepcí domu je sestava dvou archetypálních domů vesnické siluety – kompaktní tvar, sedlová střecha 45°, pravidelné okenní otvory – které tvoří dvojici objemů, jež se navzájem doplňují i jsou vůči sobě v kontrastu. Tuto dvojici doplňuje přístavek garáže podobného charakteru – lehké otevřené konstrukce, s mírným sklonem střechy – doplněk k masivní dvojici. Koncepce obsažená v dětské kresbě domu – maximální jednoduchost, přírodní naivita, prostota. Obývací prostor je osvětlen ze všech čtyř světových stran. Výše uvedené řešení vytváří otevřenou – členitou formu domu. Dům je umístěn v pocitovém těžišti pozemku – je z něj vidět na věž kostela, lze z něj přehlédnout sad, je z něj vidět na blízkou historickou rozhlednu.
autorský tým
David Kraus
klient
soukromý
typologie
rodinné domy
lokalita
Česká republika, Veliš u Jičína
podlažní plocha

280,00  m²

náklady

5 milionů Kč