Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

SKATEPARK V ÚVALECH
Skatepark v bývalém lomu v Úvalech. Odříznuté místo, přesto však v centru, ideální pro svět teenagerů, pro něž je areál určen. Myšlenkou projektu je vytvoření společného prostoru pro různé zájmové skupiny, hlavně v rozmezí věku 10-20 let. Princip lomu spočívá v určitém násilí na krajině, současný stav vznikl odebíráním jed­notlivých geologických vrstev. Navazujeme na tento princip a vytváříme tak charakter prostoru. Náplň areálu: skatepark, basketbal, kopaná na branku, wor­kout, boxování, pumptrack, boulder, ping pong, graffiti, pro­mítání, údržba kola/skate, grilování, stolování, relax. Jednotlivé prostory vzhledem k tvaru pozemku vrstvíme na sebe. Díky kruhovému charakteru můžeme vnímat aktivity odehrávající se v dalších vrstvách prstence, ale zároveň jsme v bezprostředním kontaktu se skalním masivem a okolní vegetací. Jedním z dominantních prvků areálu je betonový skatepark tvořený šedým a růžovým betonem. Kruhový tvar umožňuje ne­přetržité jezdění bez zastavení a kreativní střídání překá­žek. Pumptrack je zase betonový prefabrikát s bezpečnostní zónou po obvodu tratě. Basketbal je navržen jako barevné hřiště s jedním košem. V oplocené části areálu se nachází ping-pong, v centrální části jsou umístěny work-outové prvky na cvičení, parkour a boxpytel. Graffitti je možné v jižní části – stěna má protihlukovou funkci, zabezpečuje ochranu přilehlých domů. V areálu je umístě­ný i boulder – lezecká stěna bez jištění do výšky 5 metrů. Mezi boulderem a centrální částí je krytý prostor na spo­lečné stolování a grilování. Zde je výškový rozdíl řešen posedovým schodištěm poskytujícím prostor na promítání videí na plátně – tato část umožní pořádání společenských akcí, koncertů a vystoupení. Živý svět mladých, který nikdy nespí a je městem ve městě.
autorský tým
David Kraus, Miroslav Styk
klient
město Úvaly
typologie

bydlení

lokalita
Úvaly u Prahy, Riegrova ulice
stav
projekt
program

plocha pro volný čas

plocha

0,5ha

průběh

2020 –