Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Spalovna – Nové Zákupy / 1996
Průmyslový objekt jako utilitární stavba, jejíž technologie tvoří formu domu. Snaha o nízké náklady na vyměnitelný a snadno vyměnitelný „obal“ objektu vně jsou zde v kontrastu s moderními ekologickými a nákladnými technologiemi moderní spalovny. Typický případ čistého průmyslu za městem, jenž je charakterizován přísnými normami a požadavky na urbanistické začlenění do volné krajiny, zároveň však kladoucí vysoké nároky na vnitřní uspořádání a hierarchii uvnitř objektu samotného. Technologie je skryta pod kapotou… Ocelový pták, jehož formu tvaruje samotný proces úpravy a likvidace tuhého komunálního odpadu.
autorský tým
David Kraus
klient
1. energetická, a.s.
lokalita
Česká republika, Nové Zákupy u České Lípy
podlažní plocha
21 000,00  m2
náklady
1, 1 miliarda Kč