Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Spojování
Zachycení změny prostorového uspořádání administrativního komplexu v čase. Budova je sestavena ze 4 typů provozů, jejichž umístění lze operativně měnit dle přání uživatele. Jedna provozní jednotka je tvořena nosnou konstrukcí, vnitřním vedením veškerých sítí a obvodovým pláštěm. Ve 4 rozích jsou umístěny vývody pro vnitřní sítě, při změně prostorového uspořádání v závislosti na podmínkách parcely a požadavků uživatele se jednotlivé objekty napojí v těchto rozích.
autorský tým
David Kraus
typologie
vize budoucnost
studie pro výstavu VIZE ( Fragnerova galerie, Praha, Česká republika, 1997 )