Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Urbanistická koncepce obce Hroubovice

Urbanistická koncepce obce Hroubovice vznikla na základě poptávky osvíceného starosty, který chtěl něco více, než jen územní plán. Spíše pohled shora, vně, nezatížený, zároveň však informovaný a inspirativní. Práce byla něco mezi workshopem, otevřenou studií a manuálem jak oživit, používat a do budoucna rozvíjet typickou malou českou obec. V obci jsme po nějaký čas bydleli a výsledkem je urbanisticko-architektonicko-sociologická knížka. Naší vizí jsou Hroubovice jako soběstačná obec obklopená loukami, pastvinami, poli, lesy a sady, se zdrojem pitné vody, zemědělskými a chovnými plochami, s vlastním alternativním zdrojem elektrické energie a čističkou odpadních vod, trvalými pracovními místy, kvalitním a různorodým veřejným prostorem, pestrou škálou venkovních aktivit, místem kde se bude dobře bydlet a žít lidem každého věku, místem podporujícím soudržnost a uvědomění obyvatel, s jasně vymezenými hranicemi, místem, které zaujme projíždějící i cestovatele. Kniha je presentována komiksově, aby byla srozumitelná pro zastupitele i obyvatele, obsahuje návod k použití a presentuje jednotlivé oblasti, které jsme považovali pro další rozvoj za klíčové. Jde o jiný, v jistém slova smyslu experimentální urbanistický materiál.

autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Valerie Polakovičová
klient
obec Hroubovice
typologie
urbanismus
lokalita
Česká republika, Hroubovice
podlažní plocha
1 250 000,00  m2