Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Volnočasové centrum v Luži / 2011-2017
Objekt určený pro rekonstrukci, téměř barabizna. Jde ale o dům tvořící hranu náměstí, ohraničuje veřejnou komunikací a přilehlou zahradu, je to městotvorný urbanisticky důležitý dům. Požadavkem města bylo navrhnout jeho rekonstrukci na volnočasové centrum, společenský dům, zejména pro maminky s dětmi. Dům je památkově chráněn a tak celá rekonstrukce byla vedena naší snahou vycházet z jeho skrytých a jemných kvalit, upozadit naši architektonickou energii neb šlo o jeden z posledních původních lužských objektů tohoto typu. Dům byl stavebně ve špatném stavu, zdi směsí zdiva, malty, kamene a písku, základy, krov velmi subtilní, podlahy z hlíny. Stropy pak směsí kleneb a dřevěných trámových konstrukcí s jedním zaklopením. Před domem se nacházela dřevěná veranda se zbytky ornamentální výzdoby. Okna byly původní – dřevěná špaletová, osazená v líci se zdivem. Požadavkem klienta bylo umístění velkého otevřeného prostoru do podkroví. Z důvodů urbanistických jsme sem orientovali velké okno umístěné ve štítu směrem do města. Šlo o obraz domu obráceného směrem k městu, okno jako srdce září směrem k centru, do náměstí, svítí-li, lidé vědí, že se zde cosi koná… Prostor na severu byl upraven, snížen a stávající dřevěná přístavba demolována. Tím vznikl prostor pro parkování, shromažďování, příjezd a vstup. V přízemí je systém obslužných a doplňkových místností, provozů nutných pro volnočasové aktivity, především velké zádveří, hygiena, skladové prostory i dva další universální prostory – pro výrobu keramiky a hraní. Podkroví bylo celé otevřeno, vznikl víceúčelový sál pro divadlo, koncerty, tanec či dětská představení. Klenby byly zachovány ( podkrovní překryta pochozím sklem ), vnitřní prostory očištěny od vlhkých omítek, pouze obouchány a ponechány v jejich syrové podobě. Vznikla tak improvizovaná struktura omítnutých, kamenných a cihelných ploch – možnost dalšího dotvoření kreativní dětskou rukou. Krytina, okna a detaily vně byly replikovány či repasovány.
autorský tým
David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Pavel Nikl, Štěpán Janů
klient
město Luže
typologie
volnočasové plochy pro děti a matky
lokalita
Česká republika, Luže
podlažní plocha
200,00  m2
náklady
5 mil. Kč