Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Výrobní hala WÜRTH

Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu (vedle již fungujícího) s vloženou administrativou a pomocnými technologickými provozy. K zadání jsme přistoupili takto: dům jako stroj, sklad jako dokonalý nástroj. Perfektně fungující, dobře promazaná a seřízená mašina. “WÜRTH MACHINE” Obchod, výroba, průmysl, racionalita, funkčnost. Připravit, odjistit, naložit, odvézt! Základem řešení je skloubení funkčních a prostorových požadavků se snahou o polidštění zadání. Rozměrnou hmotu skladu dělíme ve dvou osách. V ose “y” soustředíme za sebe všechny funkce, které jsou od nového skladu požadovány: část administrativní, část pro skladování nebezpečných látek a hlavní část skladu. Celek tvoří základní funkční MODUL 20 x 95 m. Funkční modul je odlišen opláštěním AL šablonami ve firemních barvách. Osa “x” orientovaná V-Z je osa růstová. Lze vedle sebe skládat jak celý funkční modul, tak i jeho dílčí části. Všechny osy jsou rytmizovány po 5m. Nosné prvky skeletu skladu mají rozpon 20 m, nosné prvky administrativy dovolují i při zachování otevřené dispozice 10 m.

Opakem vnější strohosti je interiér. Je to vyvažující element, prostředí je navrženo příjemně, obytně, s velkorysými relaxačně zábavními prvky. Veškeré stavební, nosné a konstrukční prvky ponecháváme viditelné, spatřujeme v nich přirozenou krásu a autentičnost, člověk uvnitř domu vidí, jak je dům staticky konstruován. Taktéž nakládáme s technologiemi, lze vidět čím a jak dům topí, chladí, větrá, odvádí odpad. Orientační systém formou zábavného komiksu odkazuje na příběh Wurthu, jakožto nadnárodní společnosti. Společné kanceláře mají po celé své délce různé fitness prvky, kde se lze při práci protáhnout, zacvičit si, odreagovat. Na hrazdách, žebřinách a bradlech visí boxovací pytle, TRX popruhy. Na volné betonové plochy je graffiti odkazující na výrobky investora. Obří kresba vrtáku je základním motivem pro velkou zasedací místnost. Pracujeme s vnitřní zelení, používáme známé materiály jinak ( koberce na stěnách, syrové betonové stěrky, absence tzv. „finálních“ podlah). Pracujeme se světlem shora, přisvětlujeme továrním způsobem společnou otevřenou kancelář. Výrobky, které investor vyrábí používáme jinak, v jiných, překvapivých souvislostech. Některé stavebně technologické procesy jsme nechali pozastavit v jejich rozpracovanosti, pokud to šlo, abychom tak zlevnili proces a nechali vyniknout technologii samotné. Vytvořili jsme velkorysé společenské prostory, kde lidé mohou pracovat mimo své pracovní místo, odpočívat, komunikovat, bavit se. Přiměli jsme investora, aby nešetřil na kancelářském nábytku, židle jsou Herman Miller Sayl od kultovního britského designera, nábytek je upravitelný, umožňuje správnou a zdravou ergonometrii vzhledem k rozdílným výškám a váhám zaměstnanců).

autorský tým
David Kraus, Pavel Nikl, Alina Formaleva, Miroslav Styk
klient
WÜRTH, spol s.r.o.
typologie
výroba, skladování, zázemí
lokalita
Česká republika, Nepřevázka
podlažní plocha

7 500,00 m²

náklady

200 milionů Kč