Archi.cz

Architektura

Projekty        O nás        Škola        Kontakt

Výstava HR GIGER
Ve dnech 13.4.2005 – 14.7.2005 proběhla v Národním technickém muzeu výstava švýcarského designera a výtvarníka H.R.Gigera, stvořitele biomechanického světa, otce Vetřelce a držitele Oscara za filmový design. Instalace výstavy má koncepci nezávislého systému, jehož koncepce byla podřízena provizornosti stavby ( výstava byla instalována v nezkolaudovaných prostorách staveniště uvnitř budovy NTM ). Byla vytvořena prostorová kostra za použití typizovaných prvků z Ferony / I,T,U profily, perforované plechy, ocelová lana, šrouby, nýty, apod./, na kterých jsou díla pověšena a který tak nahradí nedostatek volných ploch bez oken. Jde o neutrální, syrový a ne-designovaný svět složený z průmyslových elementů – výstražných pásek, lan, šroubů, igelitů, tyčí a produktů stavenišť. Instalace obrazů sestává z krychlí smontovaných z ocelových tyčových profilů, jež jsou ovinuty tkaninou. Systém musel být sestrojen kvůli faktu, že ačkoliv jsou sály v muzeu prostorově velké, obsahují jen velmi málo volných ploch. Z důvodů požadavku na zatemnění prostoru jsou pak okna zatemněna. Do stropních konstrukcí byla uchycena lana, ve kterých jsou osazena svítidla, neboť každý obraz vyžaduje jiný způsob nasvícení. Tímto je vytvořen flexibilní a různorodý prostor obsahující biomechanický svět…
autorský tým
David Kraus
typologie
výstavy a instalace
náklady
1,5 milionu Kč
kurátor: Ivan Mečl, redaktor katalogu: William Hollister, konzultant: David Jahn