Projekty

134. Administrativní objekt ve Strančicích

Administrativní objekt ve Strančicích / 2015 – 2018 Administrativně správní budova společnosti, která distribuuje a vyrábí betonové směsi a je nakloněna alternativním technologiím i stavebním postupům. Syrové autentické místo s vůní práce a stále přítomným hlukem. Industriální charakter pozemku má silnou atmosféru díky nikdy nespící betonárce i čtyřicetimetrovému skladovacímu silu naproti. Experiment se souhlasem klientů. Náplň činnosti se […]

134. Administrativní objekt ve Strančicích Read More »

119. Mateřská školka a sportovní hala Větrník

MATEŘSKÁ ŠKOLKA VĚTRNÍK Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením, kapacitou pro 112 dětí ve 4 třídách a objekt tělocvičny, který může sloužit i pro veřejnost. Na parcelu jsme umístili trojici objektů a vzájemně je propojili – školku, tělocvičnu a zahradu. Tělocvična bude ještě realizována, zatím stojí objekt školky a zadní zahrada. Ještě

119. Mateřská školka a sportovní hala Větrník Read More »

133. Rodinný dům v Jevanech

Rodinný dům v Jevanech / 2009 – 2011 Zděný přízemní dům svou horizontalitou vyvažuje vertikální linie stromů. Stavba je na lesním pozemku naproti rybníku v Jevanech, vodní hladina tvoří stále se měnící obraz. Dům je prosklený na jižní stranu směrem k rybníku, jeho zadní strana je zavřená, okna zde jsou směřována na východ a západ.

133. Rodinný dům v Jevanech Read More »

131. Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009

Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009 Investor chtěl navrhnout víceúčelový provozní objekt pro sbírku a úpravy automobilových veteránů značky Citroen s kancelářemi a byty. Specifičnost zadání vyplývá z výjimečnosti vystavených vozidel, některá jsou kultovními značkami a tvoří součást evropského kulturního dědictví ( model DS, SM s motorem Maserati ). Charakter areálu je

131. Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009 Read More »

114. Labe bytový dům

BYTOVÝ DŮM LABE V MODŘANECH Na místě bývalého obchodního sídlištního minicentra navrhujeme bytový dům se službami a obchody. Lokalita je syrová, výškové panelové domy, čtyřproudová silnice, fotovoltaická elektrárna, stožáry vysokého napětí, energie. Na druhé straně krásný výhled a blízkost souvislé velké zelené plochy uvnitř města. Parcela neumožňuje vyplnit celou plochu, hledáme formu, z důvodů efektivity však

114. Labe bytový dům Read More »

132. Výrobní hala WÜRTH

Výrobní hala WÜRTH Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu (vedle již fungujícího) s vloženou administrativou a pomocnými technologickými provozy. K zadání jsme přistoupili takto: dům jako stroj, sklad jako dokonalý nástroj. Perfektně fungující, dobře promazaná a seřízená mašina. “WÜRTH MACHINE” Obchod, výroba, průmysl, racionalita, funkčnost. Připravit, odjistit, naložit, odvézt! Základem řešení je skloubení funkčních a prostorových požadavků

132. Výrobní hala WÜRTH Read More »

130. Budova nadnárodní společnosti

Budova nadnárodní společnosti Některé společnosti svým významem představují stát ve státě. Microsoft, McDonald, Shell, Coca-cola,… se stali nositeli kultury. Jejich mateřské representační budovy dosahují gigantických rozměrů a symbolických forem. S vlastními zdroji energie, systémem zabezpečení a vnitřními mechanismy představují tyto objekty město ve městě. Tyto objekty skrz svůj vlastní dopravní systém prorůstají do městského organismu

130. Budova nadnárodní společnosti Read More »

123. Bytové domy v Muscatu / 2013

Bytové domy v Muscatu / 2013 Obytné domy do Ománu. Na začátku byla skica tří válcových budov připomínajících starobylou původní pevnost nad přístavem a další budovy tradiční architektury ve městě Muscat. Navržené řešení umožnilo tvarovat objekt v závislosti na slunečných poměrech pozemku, požadavcích investora a dotčených orgánů místní správy. V současnosti existuje předpoklad těsného sousedství

123. Bytové domy v Muscatu / 2013 Read More »