Projekty

134. Administrativní objekt ve Strančicích

Administrativní objekt ve Strančicích / 2015 – 2018 Administrativně správní budova společnosti, která distribuuje a vyrábí betonové směsi a je nakloněna alternativním technologiím i stavebním postupům. Syrové autentické místo s vůní práce a stále přítomným hlukem. Industriální charakter pozemku má silnou atmosféru díky nikdy nespící betonárce i čtyřicetimetrovému skladovacímu silu naproti. Experiment se souhlasem klientů. Náplň činnosti se …

134. Administrativní objekt ve Strančicích Pokračovat ve čtení »

119. Mateřská školka a sportovní hala Větrník

MATEŘSKÁ ŠKOLKA VĚTRNÍK Zadáním města bylo navrhnout novostavbu školky se sportovním zaměřením, kapacitou pro 112 dětí ve 4 třídách a objekt tělocvičny, který může sloužit i pro veřejnost. Na parcelu jsme umístili trojici objektů a vzájemně je propojili – školku, tělocvičnu a zahradu. Tělocvična bude ještě realizována, zatím stojí objekt školky a zadní zahrada. Ještě …

119. Mateřská školka a sportovní hala Větrník Pokračovat ve čtení »

19. Cukrovar centrum

Cukrovar centrum s autorský tým David Kraus, Pavel Samek, Miroslav Styk. klient soukromý typologie lokalita Česká republika podlažní plocha

131. Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009

Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009 Investor chtěl navrhnout víceúčelový provozní objekt pro sbírku a úpravy automobilových veteránů značky Citroen s kancelářemi a byty. Specifičnost zadání vyplývá z výjimečnosti vystavených vozidel, některá jsou kultovními značkami a tvoří součást evropského kulturního dědictví ( model DS, SM s motorem Maserati ). Charakter areálu je …

131. Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích / 2009 Pokračovat ve čtení »

114. Labe bytový dům

BYTOVÝ DŮM LABE V MODŘANECH Na místě bývalého obchodního sídlištního minicentra navrhujeme bytový dům se službami a obchody. Lokalita je syrová, výškové panelové domy, čtyřproudová silnice, fotovoltaická elektrárna, stožáry vysokého napětí, energie. Na druhé straně krásný výhled a blízkost souvislé velké zelené plochy uvnitř města. Parcela neumožňuje vyplnit celou plochu, hledáme formu, z důvodů efektivity však …

114. Labe bytový dům Pokračovat ve čtení »

132. Výrobní hala WÜRTH

Výrobní hala WÜRTH Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu (vedle již fungujícího) s vloženou administrativou a pomocnými technologickými provozy. K zadání jsme přistoupili takto: dům jako stroj, sklad jako dokonalý nástroj. Perfektně fungující, dobře promazaná a seřízená mašina. “WÜRTH MACHINE” Obchod, výroba, průmysl, racionalita, funkčnost. Připravit, odjistit, naložit, odvézt! Základem řešení je skloubení funkčních a prostorových požadavků …

132. Výrobní hala WÜRTH Pokračovat ve čtení »

130. Budova nadnárodní společnosti

Budova nadnárodní společnosti Některé společnosti svým významem představují stát ve státě. Microsoft, McDonald, Shell, Coca-cola,… se stali nositeli kultury. Jejich mateřské representační budovy dosahují gigantických rozměrů a symbolických forem. S vlastními zdroji energie, systémem zabezpečení a vnitřními mechanismy představují tyto objekty město ve městě. Tyto objekty skrz svůj vlastní dopravní systém prorůstají do městského organismu …

130. Budova nadnárodní společnosti Pokračovat ve čtení »

123. Bytové domy v Muscatu / 2013

Bytové domy v Muscatu / 2013 Obytné domy do Ománu. Na začátku byla skica tří válcových budov připomínajících starobylou původní pevnost nad přístavem a další budovy tradiční architektury ve městě Muscat. Navržené řešení umožnilo tvarovat objekt v závislosti na slunečných poměrech pozemku, požadavcích investora a dotčených orgánů místní správy. V současnosti existuje předpoklad těsného sousedství …

123. Bytové domy v Muscatu / 2013 Pokračovat ve čtení »

126. Škola v Hradištku / 2011 – 2012

Škola v Hradištku / 2011 – 2012 Přístavba základní školy v obci Hradištko, koncepcí je umístění kompaktní stavby otevřené a orientované do zahrady – k jihu a zavřené a objemově nenápadné k severu. Je dvoupodlažní, se stávající budovou je provozně propojena v obou úrovních. škola má centrální prostor, kolem kterého se točí život uvnitř, srdce …

126. Škola v Hradištku / 2011 – 2012 Pokračovat ve čtení »