Projekty

128. BUDOVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HL. M. PRAHY V HOLEŠOVICÍCH

BUDOVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HL. M. PRAHY V HOLEŠOVICÍCH Budova B rozvíjí plán HZS vytvořit na předmětné parcele nové centrum Sboru obsahující provozní budovy (nyní dostavěná budova A), zázemí a administrativu. Pozemek má široký urbnistický kontext, navrhujeme na něj vyšší štíhlý objekt věžové formy, chceme tak fixovat princip nároží. Celé místo bude sloužit jako „město …

128. BUDOVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HL. M. PRAHY V HOLEŠOVICÍCH Pokračovat ve čtení »

124. Městské domy v Luži

Městské domy v Luži Městské domy na venkovním náměstí v Luži ve specifickém místě mezi městem a krajinou kolem něj. Navrhujeme soubor samostatně stojících objektů různých proporcí a velikostí. Tvoří mikrosvět a veřejný prostor vně i uvnitř sebe. Inspiraci hledáme v dlážděných ulicích Luže, plotech, zídkách a veřejných prostranstvích. Cihla jako český, známý a archetypální …

124. Městské domy v Luži Pokračovat ve čtení »

BUDOVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO ODBORU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE V CHEBUx

BUDOVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO ODBORU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE V CHEBU Budova nového Územního odboru Policie České republiky v Chebu. Trojpodlažní objekt s uskakovanými patry a pochozí střechou, konstrukčně monolitic­ký kombinovaný systém s jádry. Atria uvnitř, zeleň v nich. Provozně sofistikované dispozice zohledňují složitý provoz uvnitř budovy, jež mísí různé typologie. Fasáda je tvořena průběžně obíhajícími …

BUDOVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO ODBORU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE V CHEBUx Pokračovat ve čtení »

109. KONVERSE SKLÁŘSKÉ HALY V JOSEFOVĚ DOLE, HUŤ MARIE

KONVERSE SKLÁŘSKÉ HALY V JOSEFOVĚ DOLE, HUŤ MARIE Přestavba bývalé sklárny v Josefově Dole na objekt se sportovně-kulturním využitím, víceúčelovou halou a zázemím. Objekt je součástí centra obce, tvoří celek s dalšími významnými objekty, mimo jiné i s další industriální halou, která se nachází u železničního nádraží a která je též předmětem naší konverse na apartmánový …

109. KONVERSE SKLÁŘSKÉ HALY V JOSEFOVĚ DOLE, HUŤ MARIE Pokračovat ve čtení »

122. Rodinný dům v Pátku u Poděbrad

Rodinný dům v Pátku u Poděbrad / 2013 – 2015 Dům na vesnici. Koncepce návrhu se snaží odkazovat k české, vesnické stavební kultuře, založené na jednoduchých a dobře srozumitelných formách, tradičních materiálech, prosté organizaci prostoru i slovanskému ornamentu. Obdivujeme staré vesnické domy, jsou pro nás upřímné, jednoduché, chytré, nenápadné. Sledujeme užití trvanlivých, přesto dostupných materiálů. Tyto domy …

122. Rodinný dům v Pátku u Poděbrad Pokračovat ve čtení »

121. Igelitová věž

Igelitová věž V zeleni podél dálnic se tyčí igelitové věže. Poutače, které informují o pracovních příležitostech pro obyvatele meziměstské krajiny, fungují zároveň jako obrovské bilboardy firem, přicházejících na trh. Střední nosná konstrukce obsahuje vertikální komunikace a vnitřní technická vedení, jednotlivá podlaží jsou volná nabízena nájemcům. Ve dne barevné, v noci zářící, totemy této civilizace sloužící …

121. Igelitová věž Pokračovat ve čtení »

BUDOVA POBOČNÉ HASIČSKÉ STANICE JIH, VÝCVIKOVÝ PROSTOR PĚNOVÉHO POLYGONU

BUDOVA POBOČNÉ HASIČSKÉ STANICE JIH, VÝCVIKOVÝ PROSTOR PĚNOVÉHO POLYGONU Územní odbor je trojpodlažní budova, zastřešená plochou pochozí střechou. Konstrukčně je objekt řešený jako monolitic­ký kombinovaný systém (nosné sloupy a stěny) s komunikačními jádry – schodiště a výtahové šachty. Stropní konstrukce jsou tvořeny hladkými železobetonovými deskami. Přesné založení objektu určí statik na základě geologického průzkumu v …

BUDOVA POBOČNÉ HASIČSKÉ STANICE JIH, VÝCVIKOVÝ PROSTOR PĚNOVÉHO POLYGONU Pokračovat ve čtení »

120. Hotel v Českém lese / 2007

Hotel v Českém lese / 2007 Pozemek funguje pro dálkové pohledy, celá oblast se nachází v náhorní plošině. Základní ideou návrhu je lehký a subtilní tvar přízemí, kde jsou provozy komerčního charakteru. Patro je tvořeno šikmo posazenou lodí tak, aby jednotlivé pokoje měly výhledy do okolí. Jsou použity dřevěné rámy jako základ architektonického výrazu. Kombinace …

120. Hotel v Českém lese / 2007 Pokračovat ve čtení »

118. Primavera Úvaly

Primavera Úvaly Projekt řeší developerský záměr Primavera v Úvalech u Prahy. Výstavba této nové čtvrti individuálního bydlení je zamýšlena etapovitě. Území je nyní v těsném sousedství stávající vilové oblasti a zahrádkářské kolonie. Výškové rozdíly jsme vnímali jako výhodu, oživení lokality, způsobují přirozené překrývání jednotlivých zón, horizontů a řad domů. Pro lokalitu byly navrženy 2 základní …

118. Primavera Úvaly Pokračovat ve čtení »